Защитена местност “Падала”

Местност Падала се намира южно от село Могилица от дясната страна на река Арда. Същата е заета от иглолистни и широколистни насъждения на възраст 130-170 години с обща площ около 200дка, надморска височина 1000 метъра. тя е подходяща за ползване за отдих и туризъм. С трудови дни са извършени немалко работи по почистването и благоустрояването на района. Построена е хижа за нуждите на туристическото дружество.

Местността представлява водосборен район на източника за водоснабдяване на селото. По данни на възрастни хора след създаване на тази гора е прекратено боледуването на населението от малария.

Как мога да стигна до там?

С кон

От село Могилица може да използвате възможността да си направите разходка с кон. До там може да стигнете с колата си и да я оставите на центъра на селото.

Пеша

Пътя до там е приятен, живописен и обгърнат от растителност, с лек наклон подходящ за заслужена разходка в планината.

Такси, отстъпки, работно време?

Такса при посещение няма.

Препоръки

Защитената местност е една от забележителностите по маршрут “Падала”, маршрута е сравнително кратък и с малка относителна денивилация, подходящ е за хора обичащи приятни разходки сред тучно зелени гори и ливади.