Изложба в село Кремене

Къде се намира?

Музея се намира на центъра на село Кремене, точното местоположение е : ТУК

Препоръки

Изберете да изминете целият маршрут „Карталови Присойки“, емоциите ще са доста по-наситени, а забележителностите ще се трупат неусетно.