Римски мостове

Когато го погледнете, сигурно ще се учудите защо да е широк. И с право – навремето е бил по-тесен, но са го разширили. Освен римски, го наричат и Широк мост. Бил е част от стария античен път за Беломорието. През 80-те години е свързвал и Могилица с Арда. Тогава не е имало парапети, а уширение от дървени греди.

Съществува легенда, че в основите на моста имало заровено злато. Според нея римляните имали обичай, когато строят мост да поставят в основите пари, за да може когато мостът се повреди да има средства за неговото ремонтиране. Дали това е само популярна легенда, която може да се чуе навсякъде, където има стари мостове или чешми, или е самата истина, знаят само хората, които са го построили. 

Има легенда, че в основите на моста имало заровено злато. Римляните имали обичай, когато строят мост да поставят в основите пари, за да може когато мостът се повреди да има средства за неговото ремонтиране. Това, разбира се е само легенда и може да я чуете навсякъде, където има стари мостове или чешми. Днес Широк мост е туристическа атракция. Преди няколко години мостът е ремонтиран, като са изградени каменни парапети с дървена ограда, за безопасност на преминаващите по него.

В горното поречие на река Арда има доста римски мостове, които са останали ненаименовани

Къде се намира?

По горното поречие на река Арда има доста римски мостове, линковете ще са към най-красивите и лесно достъпни.

Моста до центъра на село Могилица: ТУК

“Широк” мост: ТУК

Моста в село Арда: ТУК

Как мога да стигна до там?

Всички мостове се намират в самите населени места и е лесно стигането до тях с кола.

Такси, отстъпки, работно време?

Няма такса при посещението на мостовете.

Препоръки

Стават прекрасни снимки на мостовете, носете големите усмивки с вас!